“देवाच्या काठीला आवाज नसतो पण दणका जोरात असतो”

“देवाच्या काठीला आवाज नसतो पण दणका जोरात असतो” अर्णब गोस्वामी चा भा ज पा ला कळा का?

Leave a Reply